نویسنده = مهربانی فر، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه چگونگی و کارکردهای گفت‌وگو در سیره نبوی با نگاهی به نظریه کنش ارتباطی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، پاییز 1393، صفحه 43-75

محسن الویری؛ حسین مهربانی فر