نویسنده = سروریان، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت وحی از دیدگاه علامه‌ طباطبایی با رویکرد نیاز اجتماعی

دوره 1، شماره 4، بهار 1393، صفحه 138-153

حمیدرضا سروریان؛ قادر فقیهی؛ مریم قلی پور