نویسنده = حاج‌محمدی (نویسنده مسئول)، حسین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی انتقادی برساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حسین حاج محمدی؛ حسین سوزنچی؛ حسن عبدی؛ اصغر اسلامی تنها


2. بررسی انتقادی بر ساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، زمستان 1397، صفحه 7-29

حسین سوزنچی؛ حسن عبدی؛ اصغر اسلامی تنها؛ حسین حاج‌محمدی (نویسنده مسئول)


3. روش‌شناسی انتقادی مکتب بیرمنگام (با رویکرد حکمت اسلامی)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 86-107

کریم خان محمدی؛ حسین حاج محمدی