نویسنده = خان محمدی، کریم
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه انسان‌شناختی پدیده «خون‌بس» در منطقه صیدون خوزستان

دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، تابستان 1397، صفحه 140-169

کریم خان محمدی؛ حکیمه احسانی


2. روش‌شناسی انتقادی مکتب بیرمنگام (با رویکرد حکمت اسلامی)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 86-107

کریم خان محمدی؛ حسین حاج محمدی