نویسنده = میرعرب، فرج الله
تعداد مقالات: 3
1. درآمدی بر تبیین نقش بنیادین خانواده در وفاق اجتماعی با نگاهی قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

فرج الله میرعرب؛ محمدمهدی فیروزمهر


3. درآمدی بر همنوایی اجتماعی از منظر قرآن کریم

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، بهار 1394، صفحه 71-91

فرج الله میرعرب؛ محمدکاظم کریمی