نویسنده = جهانیان، ناصر
تعداد مقالات: 2
1. پارادایم اسلامی توسعه انسانی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 136-161

ناصر جهانیان


2. تبیین و نقد الگوی توسعه انسانی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 86-114

ناصر جهانیان