نویسنده = مریجی، شمس اله
تعداد مقالات: 4
1. نقش ماهواره بر تغییر روابط میان فردی زوجین با تاکید بر پیام های بازرگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

شمس اله مریجی


2. نقش تبلیغ سنتی در تحکیم سبک زندگی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

شمس اله مریجی


3. نقش تبلیغ سنتی در تحکیم سبک زندگی اسلامی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 51-68

شمس الله مریجی


4. تاثیر پیام‌های بازرگانی ماهواره‌ای بر تغییر روابط میان‌فردی زوجین

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، پاییز 1395، صفحه 104-132

شمس اله مریجی؛ حکیمه احسانی