نویسنده = غفاری فر، حسن
تعداد مقالات: 2
1. نگاه فرایندی به سنت های اجتماعی درسورۀ اسراء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حسن غفاری فر؛ صفورا سالاریه


2. نگاه فرایندی به سنت‌های اجتماعی در سوره اسراء

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، تابستان 1398، صفحه 53-74

حسن غفاری فر؛ صفورا سالاریه