نویسنده = کلانتری، عبدلحسین
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌ها و عوامل تاثیرگذار بر وقوع فعالیت‌های نذری در جامعه ایرانی (مطالعه موردی شهر فومن)

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، تابستان 1393، صفحه 49-71

مهرداد توکلی؛ عبدلحسین کلانتری