نویسنده = میرخلیلی، سیدعلی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه نگاه کارکردی به منشاء دین از منظر دانشمندان غربی و علمای دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سیدعلی اصغر میرخلیلی


2. مقایسه نگاه کارکردی به منشأ دین از منظر دانشمندان غربی و اسلامی

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، زمستان 1393، صفحه 136-160

محمدحسین پوریانی؛ سیدعلی اصغر میرخلیلی