نویسنده = دریس، پویا
تعداد مقالات: 1
1. ملاحظاتی نظری در باب جامعه‌شناسی نهاد مسجد: ضرورت کاربست الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت برای فهم نهاد مسجد در جامعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سهیلا صادقی؛ پویا دریس