نویسنده = مهربانی فر، حسین
تعداد مقالات: 2
1. چگونگی و کارکردهای گفتگو در سیره نبوی؛ یک واکاوی بر اساس نظریه کنش ارتباطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حسین مهربانی فر


2. مطالعه چگونگی و کارکردهای گفتگو در سیره نبوی با نگاهی به نظریه کنش ارتباطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حسین مهربانی فر؛ محسن الویری