نویسنده = نشریه، مدیر
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر مفهوم فلسفه «فرهنگ و ارتباطات»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

مدیر نشریه؛ کریم خان محمدی