واسازی و امکان تحقق عدالت

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه

10.22081/jiss.2017.48263.1256

چکیده

چکیده
با وجود این که واسازی غالباً به خنثی بودن و بی‌تفاوتی نسبت به ارزش‌های اخلاقی متهم شده است، در این نوشتار که مطالعه‌ای موردی با استفاده از روش تحلیل بینامتنی درباره دیدگاه دریداست، شاهد خواهیم بود که چگونه دریدا واسازی را به عنوان یک استراتژی ایجابی و هنجاری در تحقق عدالت تفسیر می‌کند. او اقتدار حکومتی را به دلیل خصوصیت دوگانه و متضادی که دارد قابل واسازی می‌داند ولی از سوی دیگر، عدالت و ارزش‌های اخلاقی عام و جهان‌شمول واسازی‌پذیر نیستند. همین واقعیت می‌تواند امکان بازطراحی و اصلاح قوانین موجود را در جهت تحقق عدالت به همراه داشته باشد. دریدا از بازبینی جدی سیستم قضایی بر مبنای تمایل برای یک «عدالت غیرممکن» سخن می‌گوید، عدالتی که فراسوی منطق حسابگرانه قانون باشد. بدین ترتیب، واسازی صرفاً نظریه‌ای راجع به متون فلسفی یا ادبی نیست که هیچ ارتباطی با واقعیت‌های بیرونی نداشته باشد، بلکه رویکردی اخلاقی نسبت به جهان است که می‌تواند روش تفکر و زندگی اجتماعی ما را در قبال «دیگری» تغییر دهد. البته در انتهای پژوهش تلاش شده مقایسه و نقدی بر اساس آراء فلاسفه و حکمای اسلامی، علی‌الخصوص دیدگاه شهید مطهری در باب خصوصیت عدل تعالیم اسلامی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deconstruction and the possibility of realization of justice

نویسندگان [English]

  • Narges Hafezian 1
  • Hamid Parsania 2
1 Faculty of Social Sciences University of Tehran
چکیده [English]

Deconstruction and the Possibility of Realization of Justice

Abstract
Although deconstruction has often been accused of being neutral and indifferent towards ethical values, in this paper, which is a case study of Derrida's views using an intertexuality analysis, we will observe how Derrida explicates deconstruction as a positive and normative strategy in realization of justice. He considers state authority deconstructable due to its dual, contradictory quality while, on the other hand, justice and the general, universal ethical values cannot be deconstructed. This very fact allows for the possibility of a redesign and reform of the existing laws in the direction of realizing justice. Derrida talks about a rigorous revision of legal system on the basis of an inclination for the "impossible justice", a justice beyond the calculating logic of the law. In this sense, deconstruction is not just a theory about philosophical or literary texts which would have nothing to do with the external realities, but it is rather a moral approach to the world that can change our way of thought and social life in response to "the other". In addition, at the end of this case study, we tried to carry out a critical comparison with the perspective of Muslim philosophers and theologians, especially Motahari's views on the just and liberating characteristic of Islamic teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Deconstruction
  • Derrida
  • Justice
  • Legal authority
  • aporia
  • Revision of the laws