نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مراد از «عشق عُرفی»، عشق معطوف به این جهان و بهره‌های دنیوی آن با معیارهای این‌زمانی و این‌مکانی است. در این عشق، نه‌تنها تعلقات جنسی، بلکه توجه به شمایل (کمال) زیبای دیگران هم برای اهداف دنیوی است. پر واضح است که چنین عشقی در تاریخ عشق، امری ممکن بوده و همواره در تاریخ انسانی رواج داشته است که عشق را برای این دنیا و در اینجا و اکنون خواسته‌اند، اما آنچه در دنیای جدید رخ داده و ماهیت جدیدی یافته است، عشق متکثر پست‌مدرنی است که از عشق سنتی و حتی عشق عُرفی مدرن نیز بیشتر تنزل یافته و بلکه به‌کلی هویت عشقیِ آن منسوخ گشته است. در این مقاله، پس از تبیین ماهیت این عشقِ متأخر، عرفی و یا عرفانی‌ بودن آن توضیح داده می‌شود. ‌‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Fallacy of “Customary Love” in its Post-Modern State

نویسنده [English]

 • Habibullah Babaei

چکیده [English]

By “customary love” we mean the type of world-oriented love with all its temporal and spatial features. In this type of love, Not only sexual desires but tendency towards others’ beauty is also for the sake of worldly intentions. Evidently such a kind of love has always been widespread all across the history of love so that they would have sought love for this world then and there. However, there has emerged a new type- i.e. a pluralistic post-modern love- that has been reduced ever lower than both the traditional love and customary modern one so that its love nature would have distorted. In this paper, the nature of such recent love is clarified and its being customary or agnostic is explained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Customary love
 • sexual love
 • modern love
 • pluralistic love
 • narcissism
 • self-sacrifice

 1. ابن عربی (بی‌تا)، ‌‌فتوحات، ‌‌بیروت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار صادر. ‌‌
 2. الانصاری، ‌‌عبد الرحمن بن محمد (بی‌تا)، ‌‌مشارق الانوار القلوب ومفاتح اسرار الغیوب، ‌‌تحقیق: هـ ریتر، ‌‌بیروت: دارصادر.
 3. اونامونو، ‌‌میگل  د. (1375)، ‌‌درد جاودانگی، ت‍رج‍مۀ بهاءالدین خرمشاهی، ‌‌تهران: نشر البرز،‌‌ چاپ سوم. ‌‌
 4. آملی، ‌‌سید حیدر (‌‌1384)، ‌‌جامع الاسرار، تهران: ‌‌انجمن ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی فرانسه و انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم. ‌‌
 5. بابایی، ‌‌حبیب‌الله (1388)، «کارکردهای رهایی بخش «یاد رنج متعالی» در رویارویی با رنج‌‌های انسان معاصر»، ‌‌نقد و نظر، ‌‌ ش54، تابستان‌‌‌‌‌‌. ‌‌
 6. باومن، ‌‌زیگمونت (‌‌1384)، ‌‌عشق سیال، ت‍رج‍م‍ۀ عرفان ثابتی، ‌‌تهران: ‌‌انتشارات ققنوس‌. ‌‌
 7. برمن، ‌‌مارشال (‌‌1383)، ‌‌تجربه مدرنیته، ت‍رج‍مۀ مراد فرهادپور، ‌‌‌‌تهران: طرح نو،‌‌ چاپ چهارم. ‌‌
 8. بقلی شیرازی، ‌‌روزبهان  (‌‌1366)، ‌‌عبهرالعاشقین، ‌‌تهران:‌‌ ‌‌کتابخانه منوچهری، چاپ سوم.‌‌
 9. حقیقی، ‌‌شاهرخ (‌‌1383)، ‌‌گذار از مدرنیته، ‌‌‌‌تهران:‌‌ انتشارات آگه، چاپ سوم. ‌‌

10.داوری اردکانی، ‌‌رضا (‌‌1382)،  ‌‌انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم، ‌‌‌‌تهران: انتشارات مهر نیوشا،‌‌ چاپ دوم. ‌‌

11.الدیلمی، ‌‌ابوالحسن علی بن محمد (‌‌1962م)، ‌‌عطف الالف المألوف علی اللام المعطوف، ‌‌‌‌القاهره: مطبعة المعهد العلمی الفرنسی للآثار الشرقیه. ‌‌

12.رندال، ‌‌هرمن (‌‌1376)،  ‌‌سیرتکامل عقل نوین، ت‍رج‍مۀ ابوالقاسم پاینده، ‌‌‌‌تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم. ‌‌

13.زیمل، ‌‌گئورگ (‌‌1373)، ‌‌پول در فرهنگ مدرن، ت‍رج‍مۀ یوسف اباذری، فصلنامه ‌‌ارغنون، ‌‌ش3. ‌‌

14.سروش، ‌‌عبدالکریم، ‌‌و دیگران (‌‌1382)، ‌‌سنت و سکولاریسم، تهران:‌‌ ‌‌انتشارات صراط، چاپ دوم. ‌‌

15.الشیرازی، ‌‌صدرالدین (1981م)،  ‌‌الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعة، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیروت:  دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم. ‌‌

16.غزالی، ‌‌احمد، ‌‌رساله سوانح (‌‌1381)،  به‌اهتمام جواد نوربخش، ‌‌تهران: انتشارات یلدا قلم.

17.فرغانی، ‌‌سعید الدین، ‌‌مشارق الدراری (‌‌1379)، قم: انتشارات  ‌‌دفتر تبلیغات اسلامی،‌‌ چاپ دوم.

18.فروم، ‌‌اریک، ‌‌هنرِ عشق ورزیدن (‌‌1384)، ت‍رج‍م‍ۀ پوری سلطانی، ‌‌‌‌تهران:‌‌ انتشارات مروارید، چاپ بیست و سوم. ‌‌

19.فلوطین، ‌‌مجموعه آثار (‌‌1366)، ت‍رج‍مۀ محمد‌حسن لطفی، تهران:‌‌ ‌‌شرکت سهامی انتشارات خوارزمی‌‌. ‌‌

20.قاسانی، ‌‌عبدالرزاق (‌‌1381)، ‌‌شرح منازل السائرین، ‌‌تهران: انتشارات بیدار، چاپ دوم. ‌‌

21.القشیری، ‌‌عبدالکریم (بی‌تا)، ‌‌رساله قشیریه، ‌‌بیروت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار الجیل‌‌. ‌‌

22.کاستلز، ‌‌مانوئل (‌‌1382)، ‌‌عصر اطلاعات، ت‍رج‍م‍ۀ حسن چاووشیان، ‌‌‌‌تهران:‌‌ طرح نو، ‌‌چاپ سوم. ‌‌

23.کرایب، ‌‌یان (‌‌1382)، ‌‌نظریه اجتماعی کلاسیک، ت‍رج‍مۀ شهناز مسمی‌پرست، ‌‌تهران:‌‌‌‌ انتشارات آگه. ‌‌

24.کهون، ‌‌لارنس (‌‌1381)، ‌‌از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ‌‌ویراسته عبدالکریم رشیدیان، ‌‌تهران:‌‌ نشر نی، ‌‌چاپ دوم. ‌‌

25.الکینس، ‌‌دیوید. ‌‌ن (‌‌1385)، «‌‌فراسوی دین»، ‌‌فصلنامه هفت آسمان، ‌‌ش29.

26.گاردنر، ‌‌ویلیام (‌‌1386)، ‌‌جنگ علیه خانواده، ت‍رج‍م‍ۀ معصومه محمدی، ‌‌‌‌قم:‌‌ دفتر مطالعات زنان حوزه علمیه قم.

27.گنون، ‌‌رنه (‌‌1385)، ‌‌سیطره کمیت و علائم آخرالزمان، ت‍رج‍مۀ علی‌محمد کاردان، ‌‌تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

28.گیدنز، ‌‌آنتونی، ‌‌و دیگران (‌‌1380)، ‌‌مدرنیته و مدرنیسم، ت‍رج‍مه و تدوین حسینعلی نوذری، ‌‌تهران:‌‌ ‌‌نقش جهان. ‌‌

29.لاجوردی، ‌‌هاله (‌‌1380)، ‌‌»درباره تضاد فرهنگ مدرن»، ‌‌فصلنامه ارغنون، ‌‌‌‌‌‌ش18. ‌‌

30.لش، ‌‌کریستوفر (‌‌1380)، ‌‌»خودشیفتگی در زمانه ما»، ‌ ت‍رج‍مۀ حسین پاینده، ‌‌فصلنامه ارغنون، ‌‌‌‌‌‌ش18. ‌‌

31.مطهری، ‌‌مرتضی (‌‌1379)، ‌‌تعلیم و تربیت در اسلام، ‌‌قم:‌‌انتشارات صدرا‌‌. ‌‌

32.نصر، ‌‌حسین (1383)، ‌‌اسلام و تنگناهای انسان متجدد، ‌‌ان‌‌شاءالله رحمتی، ‌‌تهران:‌‌ ‌‌نشر سهروردی‌‌. ‌‌

33.نصر، ‌‌حسین (‌‌1383)، ‌‌قلب اسلام، ت‍رج‍مۀ شهرام مصطفی شهرآیینی، ‌‌تهران: مرکز گفت‌وگوی تمدن‌‌ها. ‌‌

34.ولهایم، ‌‌ریچارد (‌‌1373)، «‌‌آرای فروید درباره تمدن و جامعه»، ت‍رج‍مۀ امیرحسین رنجبر، ‌‌فصلنامه ارغنون، ‌‌ش3.

‌‌

35.Babaei, Habibollah (2010), “A Shiite Theology of Solidarity Through the
Remembrance of Liberative Suffering” The Ecumenical Studies.

36.Babaei, Habibollah (2010), "Diversity, Self-Sacrifice and Social Solidarity" that is Presented in International Conference on Multiculturalism and Global Community, Tehran, 26 July.

37.Berger, Peter L. (1980), ‌‌The Heretical Imperative, Contemporary Possibilities of Religious Affirmation, New York: Anchor Books, Anchor Press/Doubleday. ‌‌

38.Berger, Peter L. (1974), ‌‌The Homeless Mind, Modernization and Consciousness, New York, Vintage Books. ‌‌

39.Dubray, C. ‌‌A. (1912), ‌‌'Secularism', The Catholic Encyclopedia, New York: ‌‌Robert Appleton Company, Vol. XIII. ‌‌

40.Editorial Staff in the Catholic University of American, New Catholic Encyclopedia, Vol.13. ‌‌

41.Elizabeth A. ‌‌Castelli. (2004), Martyrdom and Memory, New York: ‌‌Columbia University Press.

42.Giddens, Anthony, (1991), Modernity and Self-Identity Stanford: ‌‌Stanford University Press. ‌‌

43.Gunton, Colin. ‌‌E. (2004), ‌‌The One, the Three and The Many, God, Creation and the Cultural of Modernity, (Cambridge: Cambridge university press. ‌‌

44.Heliminiak, Daniel A. (1998), ‌‌"A. ‌‌Humanist Account", Sexuality and Spirituality: ‌‌Postural Psychology, Vol. ‌‌47, No 2. ‌‌

45.Hirschman. ‌‌Albert. ‌‌O. (1997), ‌‌The Passions and the Interests, Princeton, New Jersey: ‌‌Princeton University Press. ‌‌

46.Horace M. ‌‌Kallen, (1954), Secularism Is the Will of God, New York, Twayne Publishers, INC. ‌‌

47.Lasch, Christopher, (1991), The Culture of Narcissism: ‌‌American Life in an Age of Diminishing Expectations New York: ‌‌Norton. ‌‌

48.Mahon, T. ‌‌F. (1981), ‌‌Mc, Secularism, New Catholic Encyclopedia, Washington, Vol: ‌‌13. ‌‌

49.Rand, Ayn. (1964), ‌‌The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism, (New York: ‌‌A Signet Book. ‌‌

50.Taylor, Charles, (2007), A Secular Age, Cambridge, Massachusetts, and London: ‌‌The Bleknap Press of Harvard University Press. ‌‌

51. Tillich, Paul, (1959), Theology of Culture, Ed. ‌‌By Robert C. ‌‌Kimball, (London, Oxford, New York, Oxford University Press. ‌‌

52.Woodhead, Linda, (1993), “Post –Christian Spirituality”, Religion, Vol. 23, Issue 2, April. ‌‌

53.Simmel, Georg, (1968), The Conflict in Modern Culture and Other Essaysby K. Peter Etzkorn, New York, Teachers College Press.‌