بررسی نظریه سنت رنه گنون؛ سنت به مثابه دال محوری

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه و عضو انجمن مطالعات اجتماعی حوزه

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه پیام نور کاشان

چکیده

این مقاله درصدد بررسی مبانی نظری رنه گنون، بنیان‌گذار جریان سنت‌گرایی، به روش توصیفی ـ تحلیلی است. سنت‌گرایی، جریان روشنفکری دینی است که در اوایل قرن بیستم پا به عرصه فکری و اجتماعی غرب نهاد که با ظهور و تجلی مدرنیته، آهنگ تقابل با آن را سر داد و ساحت دنیای متجدد را که در حال زدودن ساحت قدسی در تفسیر عالم و آدم بود، با تندترین نقادی‌ها به پای میز محاکمه برد و از انسان جویای حقیقت و ذات ربوبی، دادخواهی کرد. گنون، برخلاف تفکر غرب، عالم و آدم را بر اساس نوعی مبانی معرفتی خاص تفسیر کرد که در آن نظام هستی، معرفت و نظام بشری مبتنی بر سلسله‌مراتب عمودی واقعیت است که در این زنجیره، مراتب پایین‌تر، هستی خویش را از مراتب بالاتر یافته‌اند و بدان متصل شده‌اند. با این نگاه، گنون کلیه آثار خویش را با رویکرد عرفانی خاص خود، تحت‌الشعاع قرار داده و در علم، عقل، فلسفه و حوزه‌های اجتماعی وارد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of “Rene Guenon”’sTheory of Tradition “Tradition as the Central Signifier”

نویسندگان [English]

  • Davoud Rahimi Sojasi 1
  • Tahereh Atoufi 2
چکیده [English]

 
This article is going to study the theoretical foundations of “Rene Guenon”- the founder of descriptive-analytical method of traditionalism. Traditionalism is a religious intellectual movement, which emerged in the intellectual and social arena of the west in the early twentiethcentury, and started to oppose newly-developed modernity sothat itcould bringto justice the renovated world, which was eliminating divinity in the interpretation of the world and human; italso took the truth-seeking human’s right back. Contrary to the western thought, Guenon interpreted the world and human on the basis of a specific epistemological system, in which the universe, knowledgeand humanitywerebased on a vertical hierarchy of reality; in this chain, the lower levels got their existence from the higher ones jointly. Inthis view, Guenon affected all his works byhis own mystical approach, and entered science, intellect, philosophy and social fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditionalism
  • Rene Guenon
  • Ontology
  • epistemology
  • anthropology
  • Mysticism
  • traditional society
قرآن کریم.

1. آشتیانی، جلال‌الدین (1376)، ایده‌ال بشر؛ تجزیه و تحلیل افکار عرفان گنوستی‌سیزم ـ میستی‌سیزم، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم.

2. بیات، محمدحسین (1374)، مبانی عرفان و تصوف، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.

3. بینای مطلق، محمود (1382)، «فریتیوف شووان و وحدت درونی ادیان»، در: خرد جاویدان؛ مجموعه مقالات همایش نقد تجدد از دیدگاه سنتگرایان معاصر، به کوشش: شهرام یوسفی، تهران: دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیقات توسعه علوم انسانی.

4. پارسانیا، حمید (1385)، سنت، ایدئولوژی، علم، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول.

5. پارسانیا، حمید (1387)، عرفان و سیاست، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چاپ دوم.

6. تاجر، سعیدعلی (1382)، «چیستی رمز سنتی»، در: خرد جاویدان؛ مجموعه مقالات همایش نقد تجدد از دیدگاه سنت‌گرایان معاصر، به اهتمام: شهرام یوسفی‌فر، تهران: دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ دوم.

7. شووان، فریتیوف (1372)، «اصول معیارهای هنر جهانی»، ترجمه: سید حسین نصر، در: مجموعه مقالات هنر معنوی، تهران: دفتر مطالعات دینی هنر.

8. گنون، رنه (1372)، بحران دنیای متجدد، ترجمه: ضیاءالدین دهشیری، تهران: امیرکبیر، چاپ دوم.

9. گنون، رنه (1374)، معانی رمز صلیب: تحقیقی در فن معارف تطبیقی، ترجمه: بابک عالیخانی، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.

10. گنون، رنه (1379)، نگرشی به حقایق باطنی اسلام و تائوئیسم، ترجمه: دل‌آرا قهرمان، تهران: نشر آبی، چاپ اول.

11. گنون، رنه (1384)، سیطره کمیت و علائم آخرالزمان، ترجمه: علی‌محمد کاردان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم.

12. مهدیه، امیررضا (1382)، «هستی‌شناسی و مراتب وجود در دیدگاه سنتی»، در: خرد جاویدان؛ مجموعه مقالات همایش نقد تجدد از دیدگاه سنت‌گرایان معاصر، به اهتمام: شهرام یوسفی‌فر، تهران: دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ دوم.

13. نصر، سید حسین (1383)، آرمآن‌ها و واقعیت‌های اسلام، ترجمه: شهاب‌الدین صدر، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول.

14. نصر، سید حسین (1384)، دین و نظام طبیعت، ترجمه: محمدحسن فغفوری، تهران: حکمت، چاپ اول.

15. نصر، سید حسین (1385)، معرفت و معنویت، ترجمه: ان‌شاءالله رحمتی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی و مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها، چاپ سوم.