دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازنگری در خلأهای بینشی اجتماعی زمینه‌ساز گرایش به مدعیان دروغین مهدویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22081/jiss.2024.68008.2052

مصطفی رضایی؛ علی جامه داران


تحلیل نظام ارتباطاتی در عصر صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.22081/jiss.2024.65943.1991

سید ناصر موسوی


تحلیل چالش معاصر طبقه بندی علوم و نحوه مواجهه با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.22081/jiss.2024.64213.1930

سید حسام الدین حسینی؛ شمس اله مریجی