کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. تصرف؛ الگوی مواجهه اصیل جمهوری اسلامی با تمدن غربی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 57-78

10.22081/jiss.2019.67070

سید محمدحسین متولی امامی