کلیدواژه‌ها = تکامل مجازی
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد مطهری

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، تابستان 1395، صفحه 6-37

حمید پارسانیا؛ اکبر دوایی