کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
تعداد مقالات: 9
1. بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر سید قطب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

قاسم ابراهیمی پور؛ عباس عالی زاده


2. عدالت اجتماعی در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سیدحسین فخرزارع


3. بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی از منظر نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

داود رحیمی سجاسی


4. بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دستیابی به آن از نظر اساتید جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

زینب اختری؛ ابوالفضل ذوالفقاری


5. عدالت اجتماعی در قرآن

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 7-28

سیدحسین فخرزارع


6. بررسی «فقر زنانه» در جامعه ایران با توجه به مؤلفه‌های عدالت اجتماعی در اسلام

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تابستان 1396، صفحه 137-162

نرجس رودگر؛ راضیه میرعلی ملک


8. بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر نظریه سیدقطب

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تابستان 1396، صفحه 59-81

قاسم ابراهیمی‌پور؛ عباس عالی‌زاده


9. بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی از منظر نهج البلاغه

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تابستان 1396، صفحه 31-58

داود رحیمی سجاسی؛ سیف‌اله قنبری‌نیک