کلیدواژه‌ها = تبیین کارکردی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نگاه کارکردی به منشأ دین از منظر دانشمندان غربی و اسلامی

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، زمستان 1393، صفحه 136-160

محمدحسین پوریانی؛ سیدعلی اصغر میرخلیلی