کلیدواژه‌ها = فلسفه تاریخ
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 32-55

10.22081/jiss.2017.65111

ایوب امرائی؛ مریم نظربیگی؛ محمدرضا حسینی