نویسنده = محمود ملکی‌راد
تعداد مقالات: 2
1. کارکرد اجتماعی اعتقاد به مهدویت

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 6-31

محمود ملکی‌راد؛ مجتبی گودرزی


2. چگونگی جامعه‌پذیری مهدویت

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، پاییز 1395، صفحه 6-32

محمود ملکی راد