نویسنده = محسن الویری
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی نسبت هویتِ سرزمینی و عناصر مشروعیت‌بخش اجتماعی در اندیشه صفویان

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 89-111

10.22081/jiss.2017.65113

ابراهیم توبه‌یانی؛ محسن الویری


2. مطالعه چگونگی و کارکردهای گفت‌وگو در سیره نبوی با نگاهی به نظریه کنش ارتباطی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، پاییز 1393، صفحه 43-75

محسن الویری؛ حسین مهربانی فر