کلیدواژه‌ها = واقعیت‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. سازوکار تغییر اجتماعی از دید قرآن با تکیه بر سیر نزول

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، زمستان 1400

10.22081/jiss.2022.56976.1623

محمد حسن اخلاقی؛ محسن الویری