نویسنده = محمد رضا انواری
تعداد مقالات: 3
1. راهبردهای تبلیغی در مواجهه با گونه‌های دینداری

دوره 7، شماره 4(پیاپی 28)، فروردین 1399، صفحه 119-150

10.22081/jiss.2020.68816

سیدعبدالرسول علم الهدی؛ محمد رضا انواری


2. عوامل ساختاری شکل‌‌گیری تظاهر در ایران

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، خرداد 1397، صفحه 118-145

10.22081/jiss.2018.65946

محمد رضا انواری


3. بنیان‌های نظری بازی‌های رایانه‌ای

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، تیر 1395، صفحه 115-142

محمدرضا انواری