بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی ازدیدگاه احادیث و روایات

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 گروه قرآن و متون اسلامی دانشگاه پیام نور استان قم

3 رییس دانشگاه پیام نور استان قم

10.22081/jiss.2020.55494.1561

چکیده

اسلام دینی همه جانبه نگر است که تمام جنبه‌های فردی و اجتماعی زندگی انسان ها را در نظر دارد. قلمرو قواعد و آموزه‌های اسلامی متوقف بر امور فردی نیست. توجه به شؤون اجتماعی از اهم مسائل مورد توجه آیین اسلام است و از طرفی تئوری‌های کنترل اجتماعی معتقدند که همه مردم پتانسیل گریز از قانون را دارند و جامعه مدرن فرصت‌های بسیاری برای فعالیت غیر قانونی فراهم آورده است این پژوهش با روش توصیفی و با رویکرد تحلیلی – انتقادی، درصدد پاسخ به این سوال است که چه انتقاداتی از دیدگاه احادیث بر نظریه اجتماعی هیرشی وجود دارد؟
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دهد که دین مبین اسلام، دربردارنده آموزه‌هایی است که عمل بر اساس آن‌ها، کمال انسان و تحکیم جامعه انسانی را به دنبال خواهد داشت و در پرتو قوانین الهی می‌توان رشد و استحکام جامعه را به ارمغان آورد. ولی نظریه هیرشی یک تفکر غالب آمریکایی است وبا انتقاداتی همراه است. پژوهش‌هایی که تا کنون در باره کنترل اجتماعی انجام شده با نظریه هیرشی مورد بررسی قرار نگرفتته است و توجه به آموزه‌های دینی و استخراج راه کارهای مناسب در خصوص کنترل اجتماعی از یافته‌های جدید این پژوهش محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hirschi's Theory of Social Control from the Viewpoint of Hadiths and Narrations

نویسندگان [English]

  • ahmad shafazadeh 1
  • mohamadreza zamiri 2
  • mohamadali hosseini 3
1 karaj islamic azad univercity
2 Department of Quran and Islamic Texts of Payam Noor University of Qom
3 Head of Qom Province Payam Noor University
چکیده [English]

Islam is a holistic religion that considers all the individual and social aspects of human life. The realm of Islamic rules and teachings does not stop at individual affairs. Paying attention to social status is one of the major issues of interest in Islam and on the other hand social control theories hold that all people have the potential to evade the law and that modern society has provided many opportunities for illegal activity. With an analytical-critical approach, it seeks to answer the question of what criticisms of the hadiths have over Hirsch's social theory?
It shows that the religion of Islam embodies teachings that act on them, which will lead to human perfection and consolidation of human society, and that in the light of divine laws one can bring about the growth and fortification of society. But Hirsch's theory is a dominant American one, with criticism. Research on social control so far has not been investigated by Hirsch's theory, and attention to religious teachings and the extraction of appropriate strategies for social control are new findings of this study.
Research on social control so far has not been investigated by Hirsch's theory, and attention to religious teachings and the extraction of appropriate strategies for social control are new findings of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Traditions of Social Control
  • Hirsch's Theory. Religious teachings
  • Islam. Social control strategy