تطور جشنواره غدیر در دوره فاطمیان مصر

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم قم

10.22081/jiss.2020.54616.1526

چکیده

فاطمیان(297-567هـ) از همان سال ورود به مصر362هـ به برگزاری آیین‌های مختلف دینی و قومی توجه جدی داشتند. در این میان آیین‌های شیعی بویژه جشنواره غدیر وسوگواره عاشورا به جهت ارتباط وثیق با هویت دولت شیعی فاطمیان ومشروعیت مورد ادعای این دولت در مقابل عباسیان اهمیت ویژه یافت. مطابق گزارشهای منابع، جشنواره عید غدیر همه ساله درمصر فاطمی برگزار می‌شد. رقابت با تسنن رسمی عباسیان، تقویت هویت شیعی فاطمیان ومشروعیت دولت اسماعیلیان و نیز تلاش در جهت تغییر رفتار مصریان به عنوان مقدمه تغییر ساختار ارزشی و اعتقادی ایشان، موجب اهمیت دادن به برپاداشت غدیریه و استمرار برپایی جشن غدیر گردید. این جشنواره همواره ازجهت عظمت، ابهت وگستردگی درطول دو قرن مذکور یکسان نبود وبارها متناسب با سیاست فرهنگی دولت فاطمیان دچار تغییرات و تحولات قابل توجهی شد. اینکه این جشن چه تحولاتی به خود دید وهر مرحله چه ویژگی-هایی داشت؟ اصلی‌ترین سوال این تحقیق است که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تاریخی بررسی خواهدشد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهدکه این مراسم در ابتدا ساده وگسترده بود ولی پس از تثبیت دولت فاطمی در مصر تحولات عظیمی را از سرگذراند. چنانکه عمده محققان از این جشن مهم و باشکوه که در طول یک دهه برپا میشد و کارناوالهای شادی همراه بانمادهای شیعی گزارش کرده اند. راه اندازی موکب عظیم امام-خلیفه فاطمی در این دوره ضمن شادی‌بخشی به جشن غدیر، در اشاعه‌ی فرهنگ شیعی بسیار مؤثر بود. به دلیل هزینه‌بر بودن این موکب، در دوره پایانی دولت فاطمیان این جشن محدود به داخل قصر و بصورت ساده ویک روزه برگزارگردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ghadir Festival in the Fatimid period of Egypt

نویسنده [English]

  • SEYAD NASER MOSAVI
QOM UNIVERSITY
چکیده [English]

Fatimids (297-567) from the same year entered Egypt in the year 362 to pay special attention to various religious and ethnic rituals. In the meantime, Shiite religions, especially the Ghadir and Ghazareh festivals of Ashura, have become especially important as they relate to the identity of the Shiite Fatimid government and the legitimacy of this government's claim to the Abbasid. According to information sources, the festival of Eid al-Ghadir was held every year in Egypt's Fatimid. Competition with the official sanctions of the Abbasids, the strengthening of the Shi'ite Fatimid identity and the legitimacy of the Ismaili government, as well as attempts to change the behavior of the Egyptian people as an introduction to their transformation of their values ​​and beliefs, made Ghadiriyah a major contribution to the upcoming Ghadir celebration. The festival has never been the same for magnificence, exuberance, and expanse during the two centuries, and has been subject to significant changes and changes consistently with the cultural policy of the Fatimid government. The ceremony was initially simple and extensive, but after the establishment of the Fatimid government in Egypt, there were great changes. As the major scholars have reported on this magnificent celebration that was held over a decade and reported carnival of joy along with Shi'i symbols. The launch of Imam Khomeini's massive Imam Khomeini, during this period, was very effective at the celebration of Ghadir in the dissemination of Shiite culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghadir Khum
  • Fatimids
  • legitimacy
  • Cultural Policy
  • socialization