بررسی و تحلیل نقش ایرانیان درتحولات فرجام جامعه بشریت (با تأکید بر مسأله ظهور و قیام)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی

10.22081/jiss.2020.54543.1521

چکیده

نوشتار پیش رو به تحلیل و بررسی نقش مؤثر ایرانیان در مراحل مختلف نهضت جهانی امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه‌الشریف) می‌پردازد. این نهضت جهانی به سه مقطع مهم ظهور، قیام و حکومت جهانی تقسیم می‌شود. ظهور نویدگر آمدن منجی، و قیام بشارت‌گر اجرای برنامه‌های منجی و حکومت جهانی ظرف اجرای تمام آرمان‌های ادیان الهی در آخرالزمان است. این سه مقطع، زمانی محقق می‌شوند که پیشاپیش، مناسبات و الزامات آنها توسط مردم در جامعه اجرائی و عملیاتی شود. پس نقش مردم در تحقق آن سه رخداد عظیم و نیز در اجرای تمهیدات و مقدمات آنها، نقش مهم و خطیری است. بر اساس روایات فراوانی که در منابع حدیثی شیعه و اهل سنّت آمده در میان نقش‌آفرینان رخداد ظهور و قیام، نقش سرزمین ایران و ایرانیان، پررنگ و اساسی است. به طوری که روایات رایات السود که گزارشگر حرکت‌ها و نهضت‌های ایرانیان در آستانه ظهور می‌باشد به جایگاه و نقش بی-بدیل ایرانیان، بالأخص نقش رهبران رایات السود یعنی سید خراسانی و شعیب بن صالح در نهضت جهانی امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه‌الشریف) به عنوان فرماندهان و سران لشگر حضرت اشاره می‌کند. و نکته آخر اینکه، رایات السود، برای رُخداد ظهور و قیام دو کاربرد دارد. در کاربرد اول، به عنوان زمینه‌ساز ِظهور و قیام، و در کاربرد دوم، یکی از نشانه‌های ظهور و قیام، تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی و تحلیل نقش ایرانیان درتحولات فرجام بشریت (با تأکید بر مسأله ظهور و قیام)

نویسنده [English]

  • h0sain elahinezahd
fffooo
چکیده [English]

نوشتار پیش رو به تحلیل و بررسی نقش مؤثر ایرانیان در مراحل مختلف نهضت جهانی امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه‌الشریف) می‌پردازد. این نهضت جهانی به سه مقطع مهم ظهور، قیام و حکومت جهانی تقسیم می‌شود. ظهور نویدگر آمدن منجی، و قیام بشارت‌گر اجرای برنامه‌های منجی و حکومت جهانی ظرف اجرای تمام آرمان‌های ادیان الهی در آخرالزمان است. این سه مقطع، زمانی محقق می‌شوند که پیشاپیش، مناسبات و الزامات آنها توسط مردم در جامعه اجرائی و عملیاتی شود. پس نقش مردم در تحقق آن سه رخداد عظیم و نیز در اجرای تمهیدات و مقدمات آنها، نقش مهم و خطیری است. بر اساس روایات فراوانی که در منابع حدیثی شیعه و اهل سنّت آمده در میان نقش‌آفرینان رخداد ظهور و قیام، نقش سرزمین ایران و ایرانیان، پررنگ و اساسی است. به طوری که روایات رایات السود که گزارشگر حرکت‌ها و نهضت‌های ایرانیان در آستانه ظهور می‌باشد به جایگاه و نقش بی-بدیل ایرانیان، بالأخص نقش رهبران رایات السود یعنی سید خراسانی و شعیب بن صالح در نهضت جهانی امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه‌الشریف) به عنوان فرماندهان و سران لشگر حضرت اشاره می‌کند. و نکته آخر اینکه، رایات السود، برای رُخداد ظهور و قیام دو کاربرد دارد. در کاربرد اول، به عنوان زمینه‌ساز ِظهور و قیام، و در کاربرد دوم، یکی از نشانه‌های ظهور و قیام، تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ایرانیان
  • ایران
  • ظهور
  • قیام
  • رایات السود
  • سید خراسانی
  • زمینه سازان