آسیب شناسی عزاداری از چشم انداز تحلیلی صنعت فرهنگ تئودور آدورنو و سیاستگذاری آن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری

10.22081/jiss.2020.52734.1467

چکیده

در این مقاله بعد از توضیح نظریه‌ی صنعت فرهنگ تئودور آدورنو و تعریف اصطلاحات مرتبط با آن از قبیل فردیت و سلطه و بیان ویژگی‌های موسیقی عامه پسند از نظر وی ازجمله استاندارد شدن و فردیت مجازی، نگرش انتقادی‌اش را راجع به هنر مدرن که عامه پسند بوده و از محتوا تهی است، تشریح گردید. سپس ضمن توضیح تغییر سبک مداحی‌های اخیر از سنتی به پاپ، آن را با موسیقی عامه پسند مقایسه نموده و به دو فرضیه‌ی وجود و عدم وجود رابطه بین مداحی سبک جدید و صنعت فرهنگ پاسخ داده و در پایان نیز راهکارهایی برای آسیب‌زدایی از مداحی؛ مانند راهکارهای آموزشی (که شامل آموزش به مبلغان، مداحان، مدیران)، پژوهشی، نظارتی و تبلیغاتی ارائه شده است.
همچنین به این سوال پاسخ داده شد که اولا رابطه‌ای بین مداحی‌ با مقوله صنعت فرهنگ وجود دارد و ثانیا در صورت وجود رابطه چگونه قابل تحلیل است. باید گفت اولا تحلیل برخی مبنی بر عدم وجود رابطه این است که خصیصه اول صنعت فرهنگ تولید انبوه و یکدست کردن مخاطب است؛ در صورتی که چنین اتفاقی هنوز نیفتاده است. در صورت وجود رابطه بین مداحی به سبک پاپ و صنعت فرهنگ، این گونه استدلال می‌شود که امروزه مداحان با درآمد سرشاری که دارند، خود تبدیل به یک طبقه اجتماعی شده و با تبدیل مداحی به یک رشته دانشگاهی، علاوه بر طبقه، واجد پایگاه اجتماعی نیز شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mourning Pathology of Theodore Adorno's Analytical Perspective on Culture Industry and Its Policy Making

نویسنده [English]

  • Monireh Basirati
STUDENT OF UNIVERSITY
چکیده [English]

In this essay after explanation of industry culture Theodor W. Adorno`s theory and definition of close terms to this like individualism and authority and features of popular music like Standardization and virtual individualism, he describe his critical attitude about modern art that it is popular and without any content. Then it was explained and compared change of eulogy style from traditional to pop and so was answered to this question does it relationship between modern style eulogy and industry culture and finally was presented solution for resolving this deviation like educational, investigation, control and advertising.
It was also answered that, firstly, there is a pervading relationship with the category of the culture industry, and secondly, if it is possible to analyze the relationship First of all, the analysis of some of the reasons for the lack of a relationship is that the first feature of the industry is the production of mass production and the harmonization of the audience; if this has not happened yet. In the case of a relationship between the pride in the style of the pope and the culture industry, it is argued that today, euphoric people with a huge income have become themselves a social class, and by turning the curriculum into a university, in addition to the class, have a base Social has also been.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industry culture
  • virtual individualism
  • authority
  • public art
  • eulogy