کارکرد مهدویت در ارائه مدل سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استاد یار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jiss.2019.52653.1458

چکیده

سبک زندگی ‌بیان‌گر شیوه زندگی با تأثیرپذیری از باورها و ارزش‌ها و نگرش‌های انسان به جهان هستی است و منعکس کننده گرایش‌ها، تمایلات، رفتارها، عقاید و ارزش‌های افراد است. دین با برخورداری از باورها، نگرش‌ها، ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهای مخصوص به خود، می‌تواند در باورها، ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهای مردم تأثیر گذارد و به آن‌ها شکل ‌دهد و نقش مهمی در ارائه سبک زندگی داشته باشد. از آنجایی‌که باور به مهدویت یکی از کلیدی‌ترین آموزه‌های اسلامی و تبلور عینی دین اسلام است و همه ظرفیت‌های اسلام به صورت کامل در آن ظهور و بروز دارد؛ می‌تواند در مبانی نظری و عملی و تبیین چگونگی و مدل سبک زندگی اسلامی، الگوهایی را برای آن ارائه کند؛ زیرا علاوه بر تأکید مهدویت بر انجام کلیه دستورات دین اسلام، خود این آموزه نیز از امتیازاتی برخوردار است که می‌تواند در ارائه مدل و الگو برای سبک زندگی اسلامی، سهم و نقش و تأثیر داشته باشد.

مهم‌ترین این امتیازات عبارتند از: 1. ارائه الگوی سبک زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان و مذاهب، از راه باور به منجی موعود. 2. ارائه الگوی سبک زندگی بر محور یقین به وجود حجت خدا در زمین. 3. ارائه الگوی سبک زندگی بدون حیرت و سرگشتگی، از طریق باور به استمرار وجود امام(ع) در عصر غیبت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functionality of Mahdism in offering a model of Islamic lifestyle

نویسنده [English]

  • mahmoud malekirad
Faculty
چکیده [English]

Lifestyle represents a way of life, influenced by the beliefs, values and attitudes of man to the cosmos, reflecting the tendencies, tendencies, behaviors, beliefs and values of individuals. Religion, with its own beliefs, attitudes, values, norms and behaviors, can influence and shape the people's beliefs, values, norms and behaviors, and play an important role in providing a lifestyle.Since belief in Mahdism is one of the most important Islamic teachings and the objective crystallization of Islam, and all the capacities of Islam are fully developed, it can provide models for it in theoretical and practical bases and explaining the model and model of Islamic lifestyle. Because, in addition to emphasizing Mahdiism on the implementation of all the orders of the Islamic religion, this doctrine itself also has the privilege of contributing and contributing to the presentation of the model and model for the Islamic lifestyl Presenting a lifestyle model based on the supervision of Imam Mahdi (AS) on life, through the provision of actions by people on Imam (AS). 5. Presenting a pattern of lifestyles awaiting the arrival of Imam Mahdi (AS). 6. Provide a lifestyle model hopefully, through the hope of the emergence of the Savior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • lifestyle
  • Pattern
  • beliefs
  • values
  • behaviors