تصرف، الگوی مواجهه اصیل جمهوری اسلامی با تمدن غرب

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدیر مسئول مؤسسه مطالعات تمدنی اسلام

10.22081/jiss.2019.52554.1449

چکیده

بیش از چند سده است که تمدن غرب، به‌تدریج خود را به‌صورت یک تمدن جهانی و همه‌گیر تبدیل کرده است و فرهنگ همه انسان‌ها در شرق و غرب عالم را به‌سوی یکپارچگی و یکسان‌سازی می‌برد. انقلاب اسلامی، نویدگر امکان خروج از سلطه فرهنگی و تمدنی غرب بود و طلیعه ظهور تمدنی نوین و گشودگی تاریخی دیگر را نشان داد. خروج از وضع موجود و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی، نیازمند تعیین موضع‌گیری در برابر تمدن موجود غربی است. نوشتار حاضر به روش تحلیلی ـ انتقادی، در پی پاسخ به این پرسش است که «الگوی مواجهه جمهوری اسلامی در برابر تمدن غربی چیست؟». این مقاله با روش تحلیلی ـ انتقادی و با رویکرد اسنادی ـ کتاب‌خانه‌ای به این پرسش می‌پردازد. الگوهایی که در جهان اسلام، برای مواجهه با تمدن غربی توصیه شده، حداقل در چهار الگوی «دفع حداکثری»، «پذیرش حداکثری»، «گزینش» و «تصرف» خلاصه می‌شود. به نظر نگارنده، تصرف، تنهای الگوی اصیل مواجهه جمهوری اسلامی، بلکه دنیای اسلام در برابر تمدن غربی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

digest, the pattern of the Islamic Republic's encounter with western civilization

نویسنده [English]

  • sayedmohamadhosein motevalli emami
Director of the Institute of Islamic Cultural Studies
چکیده [English]

For more than a few centuries, Western civilization has gradually turned itself into a global civilization and has united the culture of all human beings in the east and west of the world. the Islamic revolution was a departure from Western cultural and civil domination and marks the emergence of a new civilization. exiting the status quo and moving towards the new Islamic civilization needs to determine the position against the Western civilization. this article is a critical analytical method, seeking to answer this question that " What is the pattern of exposure of the Islamic Republic to Western civilization?". patterns recommended in the Islamic world for dealing with Western civilization, At least in four patterns. " maximum opposition" , "maximum admission" , " selection" and " digest". I think the writer, the loneliness of the Islamic Republic model and even the Islamic world against Western civilization is the " digest"

کلیدواژه‌ها [English]

  • West civilization"
  • "Exposure patterns"
  • "Islamic Republic"
  • "Digest"
  • "Selection"
  • "Maximum admission"
  • "maximum opposition"