الگوی رقابت رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی با جبهه غربی در فتنه 88 با محوریت فضای مجازی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه

10.22081/jiss.2019.52509.1447

چکیده

انقلاب جوشان فناوری اطلاعات موجب تحول در نشانگرهای قدرت شده است. این عصر جدید مبتنی بر تکنولوژی ارتباطی را عصر اطلاعات بنامند. یکی از مسائلی که جمهوری اسلامی در این عصر با آن روبه‌رو است، طراحی الگویی برای مقابله با آرایش رسانه‌ای و تاکتیک‌های رسانه‌ای غرب با توجه به عصر اطلاعات است. فتنه سال 88 آغازی بر گستره شدن سپهر مجازی بر جغرافیای ایران بود. در این تحقیق پس از کدگذاری‌ بر روی مجموعه اسناد و مصاحبه‌ها، مفاهیم نظری «ظهور جامعه شبکه‌ای» و «شکل‌گیری فضای خودمختاری» رویش کرده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد الگوی مطلوب تقابلی در مقابل رسانه‌های رقیب بر دو پایه تولید محتوا و برقراری اتصال شبکه‌ای استوار است که با ایجاد آرایش چندلایه‌ای تلاش می‌کند تا محتوا و پیام مورد نظر خود را به عملیات و کنش تبدیل کند. این لایه‌ها بر اساس ماموریت خود تبدیل می‌شوند به لایه تولید و توزیع محتوا، لایه عملیات شبکه و لایه عملیات حقیقی. تمام تلاش این لایه‌ها اینست که ابتدا پیام خود را تولید و توزیع کنند و سپس با جذب اکانت‌ها بتوانند شبکه‌ی خود را بسازند. در نهایت شبکه‌ای را که ایجاد شده است بتواند تبدیل به یک کنش حقیقی شود و بر محیط حقیقی تاثیر گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Media Competition of the Islamic Revolutionary Front with the Western Front in Infight 88, Focusing on Cyberspace

نویسندگان [English]

  • komeil khojasteh
  • ghlamreza khajesarvi
Allame university
چکیده [English]

The booming IT revolution has transformed power indicators. One of the issues that the Islamic Republic faces in this era, Designing a model for coping with the media arrangement and media tactics in the West with respect to the information age. including Iranians The 88th anniversary of the 88th anniversary of the beginning of the expansion of the virtual space on the geography of Iran. In this research, after encodings on the collection of documents and interviews, the theoretical concepts "The web-based network" and "the Formation of Autonomy Space" has expanded.
The findings show that the optimal opposite pattern against competing media is based on the two foundations of content production and the establishment of a networked connection, which, by creating multilevel arrangements, tries to turn its content and message into operations and actions. These layers become their mission based on the production and distribution layer of the content, the network operation layer and the actual operation layer. The whole effort of these layers is to generate and distribute your message first, and then, by attracting accounts, they can build their own network. Finally, the network that has been created can become a real action and affect the real environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information age
  • Cyber ​​Sphere
  • Infinite 88
  • Network Society
  • Autonomy Space