شیوه های انتقال ارزشهای اجتماعی از منظر قرآن و حدیث

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه

10.22081/jiss.2019.52344.1441

چکیده

ارزشها از جمله مباحثی است که در برقراری نظم اجتماعی ، توجه جامعه شناسان را به خود جلب کرده است .متولیان اجتماعی تلاش می کنند که درحفظ ارزشها ی خلق شده در جامعه ،شیوه هایی را برای انتقال آن به نسل های آینده ، بیان نمایند. ا ین مهم درجوامع اسلامی خصوصا از طریق آموزه های دینی قرآن و حدیث دو چندان خواهد بود. دراین پژوهش با روش تحلیل نقلی تفسیری به پاسخ این سوال خواهیم پرداخت . شیوه های انتقال ارزشها ، به جامعه چیست؟ نتایج نشان می دهدکه ارزشها ، ازطریق ، یادگیری و پیروی ، همانند سازی ازگروه های مرجع وازطریق قانون ، هنجار، دین و نیز از طریق محبت وتعلق ، همسرگزینی وازدواج انتقال می یابد.آنچه که از نوآوری این پژوهش محسوب می شود، بیان یک گفتمان اسلامی در رابطه با علم و دین است که درعرصه انتقال ارزشها ، درقران وحدیث مطرح است. gggggggggggggg gggggggg gggggggggg ggggggggggg gggggggg ggggggg

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The method of transferring social values from the perspective of the Qur'an and the hadith

چکیده [English]

Values are among the issues that have attracted the attention of sociologists in establishing social order
Social custodians, in keeping with the values created in the community, are trying to express the ways to transfer it to future generations.
This is important in Islamic societies, especially through the religious teachings of the Qur'an and hadith
In this study, we will answer this question with a narrative analysis method. How is the transfer of values to society?
The results show that values, through learning and observance, are replicated from reference groups and through law, norm, religion, and through love and fellowship, marriage, and marriage
What is considered to be the innovation of this research is the expression of an Islamic discourse on the interaction of science and religion, which is in the context of the transfer of values, of the Quran and the Hadith.
ggggggggggg ggg gg ggggggg gggggggg gggggggg ggggggggg gggggggggg

کلیدواژه‌ها [English]

  • social values
  • the way of transfer of values
  • values in the Qur'an and hadith