طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

2 دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

4 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان

10.22081/jiss.2018.51688.1417

چکیده

امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان یکی از مهم‌ترین آموز‌ه‌های دین مبین اسلام شناخته می-شود ضامن اقامه شریعت و حدود الهی است. اجرای این فریضه به گونه‌ای صحیح، ره‌آوردهای گسترده‌ی‌ دنیوی و اخروی، در سطح فردی و اجتماعی، به همراه دارد و جامعه را در مسیر فلاح و رستگاری پیش می‌برد. مقاله حاضر با هدف ارائه مدلی از امر به معروف و نهی از منکر به منظور شناسایی اجزای گوناگون این مفهوم نگاشته شده است. در این راستا ضمن بهره‌گیری از مفهوم مدیریت زنجیره نتایج و روش تحلیل محتوای کیفی و پس از طی مراحل تنظیم سؤال پژوهش، انتخاب متون به عنوان نمونه، تعیین رویکرد پژوهش، کدگذاری و تأیید اعتبار آن، مدلی متشکل از ورودی‌ها (شامل شرایط واجب شدن، ویژگی‌های آمرین و ناهیان، دلایل ترک این فریضه، علل گرایش به منکر و معاریف و منکرات)‌، فرایندها (شامل مراتب و روش‌های امر به معروف و نهی از منکر)، خروجی‌ها (شامل خروجی‌های فردی و جمعی)، پیامدها (شامل پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و قانونی قضایی) و تأثیرات (دنیوی و اخروی) ارائه شده است. مطالعه عمیق در موضوع در راستای توانمندسازی آمران و ناهیان این فریضه الهی، شناخت اصولی انگیزه‌های انجام منکر و ارائه راهکارهایی جهت رفع آن، فرهنگ‌سازی در سطح جامعه برای اجرای این فریضه الهی و رواج آن، طراحی مکانیزم‌های دقیق تربیتی برای بهره‌گیری از آنها جهت اجرای امر به معروف و نهی از منکر به گونه‌ای اثربخش از جمله راهکارهای تقویت بخش ورودی و فرآیند جهت رسیدن به خروجی‌ها، پیامدها و تاثیرات مطلوب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a social model of promotion of virtue and prevention of vice based on the management of the results chain

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad hashim pourmola 1
  • moslem bagheri 2
  • zahra sadat shahidiyan 3
  • zahra mehraban 4
1 shiraz university
2 shiraz university
3 shiraz university
4 kashan university
چکیده [English]

Promotion of virtue and prevention of vice is one of the most important teachings of Islam, that the guarantor of the Shari'ah and the divine limits. The implementation of this obligation in a right manner, is accompany with wide interest in this world and hereafter, at individual and social level. This article was written for providing systemic model of promotion of virtue and prevention of vice to identify different aspect of this concept. In this regard, by using of management of the results chain and qualitative content analysis, and after the process of setting the research question, selecting the texts as a sample, determining the research approach, coding and validating it, a model consists of inputs, processes, outputs, outcomes and impacts was provided.
a model consists of inputs, processes, outputs, outcomes and impacts was provided.
Key words: Promotion of virtue, prevention of vice, management of the results chain, qualitative content analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promotion of virtue
  • prevention of vice
  • management of the results chain
  • qualitative content analysis