تبارشناسی مفهوم سرمایه‌ی دینی و شاخص‌سازی آن متناسب با جامعه‌ی ایران

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

2 عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

3 استادیار انسان‌شناسی فرهنگی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

10.22081/jiss.2018.50972.1383

چکیده

مفهوم دین و دین‌داری به دلیل اهمیت آن‌ها در زندگی انسان، از دیر باز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و دین‌پژوهان قرار گرفته‌ است. مطالعات انجام شده در حوزه دین و دین‌داری را می‌توان شامل پیمایش‌های کمی در خصوص سنجش میزان دین‌داری کنش‌گران و ارتباط متقابل آن با متغیرهای مختلف، مطالعات کمی و کیفی در رابطه با انواع سنخ‌های دین‌داری و مطالعات اسنادی در خصوص تحولات دین‌داری در ایران تقسیم بندی نمود. مهمترین خلاء موجود در این مطالعات ، توجه اندک پژوهشگران به مفاهیم اساسی و بومی سازی آن‌ها‌ست. یکی از این مفاهیم اساسی ، سرمایه‌ی دینی است که مورد کم توجهی قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده تا با روش اسنادی، نخست به تبار شناسی مفهوم سرمایه‌ی دینی از نظر اندیشمندان مختلف پرداخته و آن‌گاه به تدوین مولفه‌های بومی شده سرمایه‌ی دینی متناسب با جامعه‌ی ایران اقدام و در پایان تعریفی ایرانی از سرمایه‌ی دینی ارایه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genealogy of the Concept of Religious Capital and Indexing It in Proportion to Iranian Society

نویسندگان [English]

  • behrooz sepidnameh 1
  • Maghsoud Farasatkhah 2
  • Jabar Rahmani 3
1 Faculty Member of Ilam University
2 Associate Professor, Planning Faculty of Institute for Research and Planning in Higher Education
3 Assistant Professor of Cultural Anthropology, Institute for Social and Cultural Studies
چکیده [English]

.Owing to their significance in human life, the concepts of religion and religiosity have gained attention from numerous thinkers and religious scholars. The studies performed in this scope can be classified as the quantitative surveys on measuring the extent of actors’ religiosity and its interaction with other variables, quantitative and qualitative studies in relation to religiosity, and documentary research works on the evolution of religiosity in Iran. The most significant gap in such studies is the small deal of attention paid to fundamental concepts and their localization. Religious capital is among the fundamental concepts which have been widely ignored. In the present study, an attempt is made to use documentary research method to first undertake a genealogical study of the concept of religious capital from various thinkers’ points of view, and then develop localized components of religious capital in proportion to Iranian society. Finally, an Iranian definition of religious capital is represented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Cultural capital
  • human capital
  • good of salvation
  • genealogy
  • Iranian society