عوامل ساختاری شکل‌گیری تظاهر در ایران

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

کارشناس و عضو گروه تربیتی- اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم

10.22081/jiss.2018.48264.1257

چکیده

منافق یکی از سنخ‌های اجتماعی است که از رهگذر ارتباط با دیگران پدید آمده و محصول کنش و توقّعات دیگران از چنین فردی است. انسان متظاهر، دوچهره کاملا متضاد دارد، درحالی‌که انسان سالم، ظاهر و باطن‌اش هماهنگ است. هرچند وجدان جمعی ایرانیان در ظاهر و زبانی، تظاهر را نهی می‌کند اما، برخی تحقیقات نشان می‌دهد تظاهر به‌عنوان یک مهارت اجتماعی و راهکاری برای رسیدن به اهداف، تلقی می‌شود. این مقاله درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که عوامل ساختاری تظاهر در ایران کدامند؟ برای دست‌یابی به این‌مهم، با استفاده از روش‌شناسی انتقادی و تمرکز بر مدل‌های تئوریک و مفهومی سعی شده ساختارهای پنهان جامعه مورد واکاوی قرار گیرد. مقاله ابتدا با مفهوم‌شناسی «نفاق» و «ریا» و مشخص‌کردن مراد از تظاهر آغاز می‌شود؛ سپس با الهام از نظریه ماکیاولی و همچنین «جامعه رسمی و غیررسمی» و تأمل در ساختارهای موجود، عوامل تظاهر را برشمرده است. یافته‌های پژوهش در سه سطح کلان، میانی و خرد مشخص شده‌اند. با رویکرد تضاد، می‌توان «تعارض میان ارزشهای جامعه رسمی و غیررسمی» در ایران را به عنوان لایه زیرین و پنهانی دانست که عوامل متعددی از آن ناشی می‌شود که به عنوان عوامل میانی اشاره شده است. کسب منفعت و منزلت در سطح خرد معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural factors in the formation of pretense in Iran

چکیده [English]

The hypocrite is one of the social types that has come about through communication with others and is the product of the actions and expectations of others from such a person. An admired man has two opposite faces, while the healthy man is in harmony with his appearance and appearance. Although the conscience of the Iranian people in appearance and language pretends to pretend, but some research suggests that pretending to be a social skill and a solution to achieve goals. This article seeks to answer the question of what are the structural factors of pretense in Iran? To achieve this, we have tried to use the critical methodology to focus on theoretical and conceptual models of hidden contexts of society. The article begins with the conceptualizations of "hypocrisy" and "Rhay", and the definition of the meaning of pretense; then, it inspired the Machiavellian theory, as well as the "formal and informal society," and reflection on the existing structures, the factors of pretense. Findings of the research are indicated in three levels: macro, middle and wisdom. With the conflict approach, one can find the "conflict between the values ​​of the formal and informal society" in Iran as the underlying and covert one, which is caused by several factors that are referred to as intermediary factors. Gaining profit and dignity at the micro level is introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manifestation
  • hypocrisy
  • value and normative dichotomy
  • formal and informal society