درآمدی بر شاخص های فرهنگی مطلوب

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر- داره کل پزوهشهای اسلامی رسانه

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت فرهنگی، ددانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزد اسلامی .تهران ، ایران Department of cultural management - Economic and management Faculty- science and research unity of Azad university

10.22081/jiss.2017.48024.1239

چکیده

از مهم‌ترین مقدمات لازم برای مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، شناخت و ارزیابی دقیق از فرهنگ جاری است که این کار مبتنی بر ملاک‌ها یا ابزارهایی موسوم به شاخص‌های فرهنگی انجام میشود. اما پیچیدگی فرهنگ و کثرت عوامل و عناصر آن و نیز مبانی و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، موضوع شاخص‌های فرهنگی را به مسئله‌ای جدی تبدیل نموده است. چرا که در سنجش فرهنگ از همان ابتدا با این سوال مواجهیم که ملاک‌ها و یا شاخص‌های مطلوب برای سنجش فرهنگ کدامند و بایستی از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشند. به بیان دقیق تر، مبنای تعیین این شاخص‌ها چیست و چگونه و با کدام منطق می‌توان آنها را طراحی و تعیین کرد. پاسخ اساسی به این سوالات نیازمند توجه به مبانی و بنیانهای فرهنگ اصیل جامعه و استفاده از تجارب گذشته همراه با بررسی نقادانه شاخص‌های پیشین و متداول میباشد. در این مقاله که برگرفته از پژوهشی کلی‌تر است پس از بیان مفاهیم و مبانی نظری مربوط و نیز بررسی و نقد مهمترین شاخص های موجود، ویژگی لازم برای شاخص -های مطلوب، مستدلا تبیین وتشریح گردیده است. این ویژگی‌ها عمدتا تحت عناوینِ ارتباط و ابتناء بر ارزش‏ها و آرمان‏های فرهنگی جامعه، دوجهتی بودن (جهات مثبت و منفی)، قابلیت اندازه گیری، فراگیری، نظام‌مندی، مقبولیت نسبی ، عملی و به صرفهبودن توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to desirable Cultural indices

نویسندگان [English]

  • mohammad salimi 1
  • Syeed Reza Salehi Amiri 2
1 researcher - the whole office of Islamic researching in media
2 Department of cultural management - Economic and management Faculty- science and research unity of Azad university
چکیده [English]

One of the most important Arrangements in cultural management and planning is Understanding and careful assessment of the current culture that is based on criteria or tools is called cultural indices. But cultural complexity and multiplicity of elements As well as foundations and different views on this issue has made Cultural indices as a serious problem. Because for cultural assessment from the beginning, we are faced with the question: What are the criteria or indicators to measure culture, and what features should have. Rather, what is the origin of these indicators and how and by what logic they can be designed and determined. The basic answer to this question needs pay Attention to the principles and foundations of society culture and using past experiences Along with critical reviews of previous and current indices. In this article that is derived from a larger study, after presenting the theoretical concepts and principles, As well as review the existing indices necessary Features for optimal indicators arguably explained and described. These features are explained under main titles: Dependence on cultural values and ideals of society, being Bi-directional (Positive and negative directions), Measurability, Inclusiveness, systematic, the relative acceptability, practical and cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indices
  • cultural indices
  • favorable cultural indices
  • culture assessment