درنگی بر ایمان به عنوان منبع قدرت نرم شیعه

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه ژورنالیسم دانشکده ارتباطات ورسانه های نوین دانشگاه صدا وسیما

2 سردبیر

10.22081/jiss.2017.47933.1234

چکیده

در این مقاله ایمان به‌عنوان منبع قدرت نرم و چیستی ایمان، ویژگی‏ها، مبانی و اصول و آثار آن در چارچوب گفتمان شیعه با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با روش اسنادی تحلیل شده است.
امروزه در ادبیات سیاسی و اجتماعی از فتح‌الاذهان و فتح‌القلوب به‌عنوان قدرت نرم یاد می‌شود. هر نوع نفوذ بر قلب‏ها و ذهن‏ها در جهان‏های اجتماعی مختلف نیاز به منابعی دارند. در جهان اجتماعی شیعه، ایمان با چهار پایه و بنیان خود، یکی از منابع جهان اجتماعی شیعه است . در این مقاله عامل نفوذ بر قلب «حب و الفت» و عامل نفوذ بر اذهان «قطع و یقین» ذکر شده ‌است. روح از آن‌ جهت که درک می‏کند و یقین حاصل می‌کند، دارای قوّه عقل و ذهن از آن‌ جهت که حالات گوناگون را تجربه می‌کند، دارای قلب است. بین ذهن و قلب تعامل وجود دارد. وقتی قدرت نرم واقعی شیعه در ذهن افراد شکل می‌گیرد که شخص از طریق ذهن به صحت آن، یقین و از طریق قلب آن را دوست داشته باشد و باور کند. خداوند آرامش را بر قلوب مؤمنین انزال می‏کند. انسان‏های مؤمن از طریق ترکیب آرامش قلب با یقین ذهن، بر اذهان و قلوب دیگران نفوذ می‌کنند. چهار عنصر صبر، عدل، جهاد و یقین، به‌عنوان بنیان‌های ایمان،‏ با روش‏های مختلف بر نفوذ بر قلوب

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

درنگی بر ایمان به عنوان منبع قدرت نرم شیعه

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ftahi 1
  • hamid parsania 2
1 Head of Department / University of IRIB
چکیده [English]

در این مقاله ایمان به‌عنوان منبع قدرت نرم و چیستی ایمان، ویژگی‏ها، مبانی و اصول و آثار آن در چارچوب گفتمان شیعه با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با روش اسنادی تحلیل شده است.
امروزه در ادبیات سیاسی و اجتماعی از فتح‌الاذهان و فتح‌القلوب به‌عنوان قدرت نرم یاد می‌شود. هر نوع نفوذ بر قلب‏ها و ذهن‏ها در جهان‏های اجتماعی مختلف نیاز به منابعی دارند. در جهان اجتماعی شیعه، ایمان با چهار پایه و بنیان خود، یکی از منابع جهان اجتماعی شیعه است . در این مقاله عامل نفوذ بر قلب «حب و الفت» و عامل نفوذ بر اذهان «قطع و یقین» ذکر شده ‌است. روح از آن‌ جهت که درک می‏کند و یقین حاصل می‌کند، دارای قوّه عقل و ذهن از آن‌ جهت که حالات گوناگون را تجربه می‌کند، دارای قلب است. بین ذهن و قلب تعامل وجود دارد. وقتی قدرت نرم واقعی شیعه در ذهن افراد شکل می‌گیرد که شخص از طریق ذهن به صحت آن، یقین و از طریق قلب آن را دوست داشته باشد و باور کند. خداوند آرامش را بر قلوب مؤمنین انزال می‏کند. انسان‏های مؤمن از طریق ترکیب آرامش قلب با یقین ذهن، بر اذهان و قلوب دیگران نفوذ می‌کنند. چهار عنصر صبر، عدل، جهاد و یقین، به‌عنوان بنیان‌های ایمان،‏ با روش‏های مختلف بر نفوذ بر قلوب

کلیدواژه‌ها [English]

  • "ایمان"
  • "آثار ایمان"
  • "چهار پایه ایمان"
  • "قدرت نرم"
  • "منابع قدرت نرم"