مطالعه انتقادی مؤلفه‌های سبک زندگی در بازی رایانه‌ای سیمز 4

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

هیات علمی - مدیر گروه

10.22081/jiss.2018.47854.1226

چکیده

از آنجا که بازی‌های رایانه‌ای به علت جذابیت و تعامل بالا مخاطبان فراوانی پیدا کرده و به ابزار جدیدی برای تعلیم و تربیت و جامعه‌پذیری جوانان و نوجوانان تبدیل شده است، ضرورت بررسی محتوای به-خصوص سبک زندگی پیشنهادی این بازی‌ها احساس شد. بنابراین بازی رایانه‌ای سیمز4 به عنوان نمونه‌ای از دریای بازی‌های رایانه‌ای برای بررسی انتخاب گردید و همان‌طور که از عنوان پیداست پژوهش بر اساس این سؤال که چه انتقاداتی بر مؤلفه‌های سبک زندگی در بازی رایانه‌ای سیمز 4 از منظر سبک زندگی اسلامی وارد است؟ شکل گرفته است. برای پاسخ به این سؤال پژوهشگر با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون به عنوان بازیکن وارد دنیای بازی شد و مضامین آشکار و پنهان مؤلفه‌های سبک زندگی ارائه شده در بازی را استخراج نمود، سپس نظر اسلام را در مورد این مؤلفه‌های سبک زندگی با رجوع به منابع اسلامی بدست آورد و با معیار قرار دادن نظر اسلام مؤلفه‌های سبک زندگی ارائه شده در بازی را مورد قضاوت قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که در پس اکثر مؤلفه‌های سبک زندگی ارائه شده دیدگاه ماتریالیسم، اومانیسم، سکولاریسم و اصالت لذت مستتر است که به هیچ وجه مناسب جوامع اسلامی و چه‌بسا تمام جوامع انسانی نیست. لذا پژوهشگر مسئولان را از خطراتی که جامعه را در صورت مغفول ماندن حوزه بازی‌های رایانه‌ای تهدید می‌کند، آگاه می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مطالعه انتقادی مؤلفه‌های سبک زندگی در بازی رایانه‌ای سیمز 4

نویسنده [English]

  • davood rahimisojasi
چکیده [English]

از آنجا که بازی‌های رایانه‌ای به علت جذابیت و تعامل بالا مخاطبان فراوانی پیدا کرده و به ابزار جدیدی برای تعلیم و تربیت و جامعه‌پذیری جوانان و نوجوانان تبدیل شده است، ضرورت بررسی محتوای به-خصوص سبک زندگی پیشنهادی این بازی‌ها احساس شد. بنابراین بازی رایانه‌ای سیمز4 به عنوان نمونه‌ای از دریای بازی‌های رایانه‌ای برای بررسی انتخاب گردید و همان‌طور که از عنوان پیداست پژوهش بر اساس این سؤال که چه انتقاداتی بر مؤلفه‌های سبک زندگی در بازی رایانه‌ای سیمز 4 از منظر سبک زندگی اسلامی وارد است؟ شکل گرفته است. برای پاسخ به این سؤال پژوهشگر با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون به عنوان بازیکن وارد دنیای بازی شد و مضامین آشکار و پنهان مؤلفه‌های سبک زندگی ارائه شده در بازی را استخراج نمود، سپس نظر اسلام را در مورد این مؤلفه‌های سبک زندگی با رجوع به منابع اسلامی بدست آورد و با معیار قرار دادن نظر اسلام مؤلفه‌های سبک زندگی ارائه شده در بازی را مورد قضاوت قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که در پس اکثر مؤلفه‌های سبک زندگی ارائه شده دیدگاه ماتریالیسم، اومانیسم، سکولاریسم و اصالت لذت مستتر است که به هیچ وجه مناسب جوامع اسلامی و چه‌بسا تمام جوامع انسانی نیست. لذا پژوهشگر مسئولان را از خطراتی که جامعه را در صورت مغفول ماندن حوزه بازی‌های رایانه‌ای تهدید می‌کند، آگاه می‌سازد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • بازی رایانه ای
  • مولفه های سبک زندگی
  • سبک زندگی اسلامی
  • سیمز4
  • مصرف گرایی