تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، فرهنگ و ارتباطات

2 مدیر گروه مدیریت راهبردی دانشگاه باقرالعلوم

3 مدیر گروه شیعه شناسی جامعه المصطفی

10.22081/jiss.2018.47590.1210

چکیده

در عصر حاضر مبلغان دینی وظیفه احیای امر اهل بیت (ع) و هدایت‌گری آحاد جامعه را عهده‌دار هستند؛ تحقیق پیش رو با توجه به این وظیفه مهم مبلغان دینی در پی تدوین الگوی مطلوب مبلغ است. این الگو در چهار بعد ویژگی‌های اخلاقی مبلغ، مخاطبان و شیوه‌های تبلیغی متناسب با آن و عرصه های تبلیغ به مدد روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار تبیین گردیده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در بعد ویژگی‌های اخلاقی هفت ویژگی «یکسانی گفتار و کردار»، «زمان‌شناسی و زمینه-شناسی»، «مردمی بودن و دردآشنا»، «شجاعت و قاطعیت»، «صبر و استقامت»، «نفوذ کلام» و «انتقادپذیری» جزو مهم ‌ترین فضایلی است که مبلغ در ارتباط با دیگران بایستی به آن مجهز باشد. مخاطبان مبلغ به سه دسته کلی خانواده، مخاطبان عام و مخالفان قابل تقسیم‌بندی است که متناسب با هر کدام شیوه های تبلیغی طرح شده است. در بعد چهارم با عنوان عرصه‌های تبلیغ نیز به «تقدم پرداختن به مسائل اعتقادی بر احکام و اخلاق»، «تقدم خانواده و خویشاوندان بر دیگران» و «تقدم نوجوانان و جوانان بر سایرین» اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preaching and optimal model of preacher

نویسندگان [English]

  • Hourieh Bozorg 1
  • mohammad hossein Hashemian 2
  • Naser Rafie Mohammadi 3
1 Culture and Communication.Bagher-al-oloom.Qom
2 Bagher-al- olloom, Qom
3 Al- Mustafa
چکیده [English]

In the current era,Preachers have an important role in guiding society. This article given the important role of Preachers in the formulation of the desired pattern of Preacher.
The pattern in the four dimensions of moral norms of Preacher , the audiences of preacher, preaching practices and preaching fields with the help of directional qualitative content analysis has been clarified.
The results showed that in seven normative dimension, moral norms, "the same word and deed", " aware of time and condition (context)" " humble and sympathetic", "courage and determination", "patience" , "through the word" and "criticism" ‌Tryn important part of religious norms that value needs to be fitted in relation to others.
preacher family audience into three general categories, general audience and be classified opponents that fits each of them is designed preaching practices.
In the fourth dimension as fields preaching as "priority issues believed to laws and ethics", "primacy of family and relatives" and "priority adolescents and young adults on others" are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preacher
  • optimal model of preacher
  • moral norms of Preacher
  • audiences of preacher
  • preaching practices
  • preaching fields