« شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران ( با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده ) »

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jiss.2017.47031.1178

چکیده

تحولات و تغییراتی که در خانواده در ایران صورت می گیرد ، آثار و پیامدهای سوئی بر خانواده و جامعه داشته باشد و نیازمند سیاست گذاری فرهنگی مناسبی است که بتوان مواجهه درستی با آنها داشت و با چالش ها ی پیش رو مقابله کرد. در مقابه حاضر در صدد بررسی این مسئله هستیم که اصلی ترین مسائل خانواده برای قرار گرفتن در دستور کار سیاست گذاری فرهنگی در ایران چیست. هدف تحقیق شناسایی مسائل اصلی تحکیم خانواده در ایران است که بتوان آنها را در اولویت سیاست گذاری فرهنگی قرار داد. روش گرد آوری اطلاعات ، اسنادی و رسانه محور و بر اساس اخذ نظرات کارشناسان و خبرگان است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و اولویت گذاری مسائل ، روش تاپسیس ( از روش های تصمیم گیری چند منظوره ) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین و اصلی ترین مسائل آینده خانواده در ایران ، بر محور ارزشها و تغییرات ارزشی صورت می گیرد و به همین جهت باید سیاست های فرهنگی تحکیم خانواده ، ناظر به حل مسائل ارزشی و اخلاقی خانواده باشد.

بر این اساس به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که : مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران کدام است که باید در سیاست گذاری ها بدانها توجه خاصی داشت و در اولویت قرار داد؟
کلید واژه: تحکیم خانواده- سیاست گذاری فرهنگی – تغییرات ارزشی – مسائل اساسی خانواده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family matters in Iran

نویسنده [English]

  • rahim karegar
p h d
چکیده [English]

Developments and changes that take place in families, negative consequences on families and society And culturally appropriate policy needs to be able to properly deal with it And coped with the challenges ahead.
In this paper, we try to investigate this issue, the main family issues for inclusion on the agenda is the cultural policy in Iran.


The purpose of research is to identify the main issues to strengthen families so that they can give priority in Iran's cultural policy. Methods of gathering information, documentation and media-oriented and based on obtaining expert opinions and experts.


Methods of data analysis and priority setting issues, TOPSIS (Multifunctional methods of decision-making) is. The findings show that the most important and most original family future issues in Iran, Based on values and value change takes place And therefore must consolidate the family's cultural policies, resolve issues related to family values.
Q: What are the fundamental issues that should strengthen the family in Iran in policy making them special attention and has prioritized?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: "strengthening the family"
  • "cultural policy"
  • "value change"
  • "basic family issues"