نقش ماهواره بر تغییر روابط میان فردی زوجین با تاکید بر پیام های بازرگانی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

10.22081/jiss.2017.46128.1135

چکیده

چکیده
ماهواره در عصر کنونی با نفوذ در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر حتی حریم خصوصی آن‌ها، به‌دنبال آن است تا فرهنگ و ارزش‌های غربی را به‌تدریج و البته بدون مقاومت، جایگزین هویت مخاطبین خود کند. شبکه‌های ماهواره‌ای با پوشش جهانی و با برنامه‎ریزی هدف‌دار سعی می‌کنند تا با تغییر افکار توده ها به‌ویژه با برهم‌زدن آرامش خانواده‎ها، بسترهای ذهنی و فرهنگی لازم برای تأمین منافع مادی خود را فراهم کنند.
از یک‌سو نیاز روزافزون به یافتن بازارهای جدید، تولیدکنندگان را بر آن داشته تا از تمام امکانات رسانه‌ای برای تبلیغ کالاها و خدمات در سرتاسر جهان بهره ببرند و از سویی دیگر، زن و مرد که ارکان خانواده به شمار می‌آیند و قرار است با تفاهم و همکاری آینده‌ای مشترک را رقم بزنند، همواره نیازمند راهنمایی و کسب تجربه می‌باشند. امروزه نقش رسانه‌های نوین در راهنمایی‌های کاذب، برای زوجین، بسیار مخاطره‌انگیز شده است و آسیب‌هایی متعددی را در عرصه خانواده و ارتباط زوجین موجب شده است. از مهم‌ترین ابزارهای این راهنمایی‌های کاذب، پیام‌های بازرگانی است که در قالب‌های متنوع به تبلیغ کالاها و خدماتی اقدام می‌کنند که باعث جذب شمار زیادی از خانواده‌ها شده و نقش موثری در تغییر رفتار و روابط میان فردی داشته است.
مقاله حاضر تلاش می کند تا با روش اسنادی و نیز تکیه به تحلیل محتوای برخی از پیام‌های بازرگانی، به بازخوانی این تاثیرات بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satellite role on the interpersonal relationships of couples with an emphasis on commercials

چکیده [English]

Abstract
In this age of satellite influential in all aspects of individual and social life, even their privacy, seeks to culture and Western values gradually and without resistance, will replace the identity of your contacts. Satellite networks with global coverage planned and purposeful attempt to change the minds of the masses, especially families with Brhmzdn peace, Intellectual and cultural backgrounds to provide their own material interests.
On the one hand the growing need to find new markets, producers have to take all media to advertise their goods and services across the globe On the other hand, men and women who are the pillars of family and common future with the understanding and cooperation, they are always in need of guidance and experience. The role of new media in a false direction, for couples, much venture and numerous injuries in family and couple's communication has caused. This is the most important means of false instructions, commercials that advertise the goods and services in various forms of action that attracts a large number of family and had a great role in changing behaviors and interpersonal relationships.
This article tries to analyze the content of documents and relying on some commercials, pay to read these effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couples
  • Satellite TV
  • commercials
  • Advertising
  • satellite
  • interpersonal relationships