بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن کریم

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی کاشانا

10.22081/jiss.2017.46107.1131

چکیده

این نوشته به این پرسش می‌پردازد که با توجه به آیات و منطق قرآن کریم، چه رابطه‌ای میان عدالت اجتماعی و آزادی وجود دارد، برای پاسخ بر این امر تاکید می‌شود که اگر به معنای دقیق کلمه، مفاهیم عدالت اجتماعی و آزادی تبیین شود، بهترین رابطۀ میان آن دو مفهوم، رابطۀ تکمیلی است، به این معنا که آن دو ارزش با حضور در جامعه، یکدیگر را پشتیبانی می‌کنند و میان آن دو چالش به وجود نمی‌آید، این نکته از آن جاست که عدالت اجتماعی به معنای «اعطاء کلّ ذی حقّ حقه» می‌باشد، پس با فراگیر شدن عدالت در جامعه، افراد به حقوق شایسته و بایسته خویش، دست می‌یابند؛ یکی از بزرگترین حقوق انسانها، آزادی است که با حضور عدالت، تامین می‌شود، بی اعتنایی به عدالت، بی اعتنایی به آزادی است و بدون آزادی، همۀ حصه-های عدالت در جامعه تامین نمی‌شود، این رابطه را می‌توان با توجه به آیات قرآن کریم، در مصادیقی چون رهایی از حاکمیت طاغوت و استثمار، اجرای احکام و دستورهای الهی، محوریت قانون الهی، شورا، امر به معروف و نهی از منکر جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dressing the relationship between freedom and social justice.

نویسنده [English]

  • Batol mollashafii
چکیده [English]

This article deals with the question that according to Quran verses and the logic of it, the relationship between social justice and freedom. To answer asserts that if the strict sense, the relation between concepts of social justice and freedom is clarified, the relationship between the two concepts is a complementary relation. It meaense the value of the presence in the community, support each other and between them there is not challenges The point of it is that social justice means justice is So pervasive social justice, merit and necessity of their rights, achieve. One of the biggest human rights, freedom is the presence of justice, finance the disregard for justice, disregard for freedom.
And without freedom, justice in all parts of society, not supply, the relationship may be due to the Quran, in instances such as liberation from the rule of a tyrant and exploitation, execution of judgments and orders of God, the center of divine law, the Council, enjoined and forbidding the evil searched.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Freedom
  • complementary relationship
  • The Holy Quran