علامه طباطبایی و پرسش سکولاریزاسیون

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار

10.22081/jiss.2020.68673

چکیده

هانری کربن مفهوم سکولاریزاسیون را در گفتگو با علامه طباطبایی و دیگر آثار خود در دهه‌های سی تا پنجاه در ایران مطرح کرد. از نظر کربن، سکولاریزاسیون فرایندی است که همه شئون زندگی مدرن را در برگرفته است. این فرایند از سکولاریزاسیونی الهیاتی و فلسفی ناشی شد و سکولاریزاسیون نهادی، دست کم در دوران ما، مانعی برای وخیم‌تر شدن فرایند یاد شده است. کربن چاره سکولاریزاسیون الهیاتی فلسفی را در یاری معنوی اسلام و تشیع می‌جوید و به فلسفه و عرفان اسلامی شیعی روی می‌آورد و از محضر علامه طباطبایی بهره‌مند می‌شود. علامه طباطبایی راه حل معنوی و باطنی منظور نظر کربن را تأیید می‌کند امّا به این مقدار بسنده نکرده و از سکولاریزاسیون خاصی در تاریخ اسلام یاد می‌کند که با نادیده گرفتن یکی از مهم‌ترین دستورات اجتماعی قرآن به انحطاط جوامع اسلامی انجامید و خود در پاسخ به پرسش سکولاریزاسیون طرح جامعی از برنامه اصلاحی اسلام، ثابت و متغیر در اسلام و تفکر اجتماعی در اسلام، ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AllamaTabatabai and the question of secularization

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Yazdanimoghaddam
Assistant Professor
چکیده [English]

Tabatabai and the question of secularization
Henry Corbin raised the concept of secularization in Iran. This concept in his talks with Allameh Tabatabaei and other works presented in the thirties to the fifties solar. Of carbon, secularization process that all aspects of modern life is derived. At the beginning of secularization, theological and philosophical. The institutional secularization of theological secularization is prevented. Carbon secularization of philosophical theology in the spirituality of Islam and Shiite rivals. From Allameh Tabatabai will benefit. Tabatabai of certain secularization in Islamic history speaks .Ignoring the social order Qur'an that led to the decline of Muslim societies.Tabatabai in answer to the question of secularization, offers fixed and variable application of Islamic reform and social thought .Ignoring the social order Qur'an that led to the decline of Muslim societies.Tabatabai in answer to the question of secularization, offers fixed and variable application of Islamic reform and social thought .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Tabatabaei
  • Henry Corbin
  • secularization