درآمدی بر تبیین نقش بنیادین خانواده در وفاق اجتماعی با نگاهی قرآنی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 هیبت علمی

2 هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

10.22081/jiss.2017.45449.1116

چکیده

جامعه بشری هر روز از پیوندهای انسانی و محبت‌آمیز دورتر می‌شود و به فشارهای قانونی و دوربین‌های کنترلی نیازمندتر می‌گردد! این روند قابل ادامه دادن نیست. انسان باید براساس فطریات خود زندگی کند و براساس برنامه خلقتش با دیگران ارتباط برقرار کند. تنها دیدن انسان خطایی راهبردی از سوی انسان در تعامل با خود و نشان فراموش کردن خود است. خدا او را زوج دیده و زوجین را از "نَفْس واحِده" آفریده و اهمیت دادن به "رابطه ارحامی" را لازم شمرده و روابط انسانی را در این قالب طراحی کرده است. به این نگاه تشکیل خانواده آغاز راه برای یکی شدن و آموزش زیستن در اجتماع بشری و تمرین وفاق با دیگران است. ندیدن رابطه انسان‌ها در قالب خانواده نابودن کردن پیوندهای طبیعی و فطری انسان است و نیازمند شدن به جبر برای ایجاد وفاق است. با این نگاه، همبستگی اخلاقی و احساس وظیفه، بیش از خواست و نیاز جنسی در روابط زن و مرد اهمیت می‌یابد تا محیط مساعدی برای رشد جسمانی واعتلای معنوی و اخلاقی فرزندانشان فراهم آید و آنان زندگی متوافق و همگرا را در جامعه خانواده تجربه کنند. خدای متعال که بین زن و شوهر مودت و رحمت قرار داده، زمینه سازی ایجاد پیوند محبت‌آمیز و تعاونی بین اعضای جامعه بشری است که با مراعات راهکارهای ارائه شده از سوی خدا و اولیائش قابل تداوم است. وفاقی که در جامعه کوچک خانواده تجربه می‌شود، بهترین زمینه رسیدن به وفاق اجتماعی درونی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to explain the fundamental role of the family in social cohesion

چکیده [English]

Every day is far away from the bonds of human society. To regulate the pressure is in dire need of legal and cameras! This trend can not continue. Islam plans to solve the problem according to the family for regular human development and socialization of him is based on the essential teachings. The first step to reconciliation and enduring the hardships of family life in society. Every human practice social life style in family. With this look, legal and moral solidarity requires more than sex between men and women is important. Motivated men and women to mix love with ethics and with full consensus and understanding live. To prepare a suitable environment for children and their physical growth and intellectual life of unity in the family experience. Small family consensus in the community is an experience, the best ground for a social consensus eslamic. Article is descriptive-analytic method and library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "quran"
  • "Family"
  • "community"
  • "family unity"
  • "social cohesion"