عزاداری و ظرفیت های سیاستگذاری فرهنگی آن در ایران

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

کارشناس تحریریه

10.22081/jiss.2018.44562.1096

چکیده

عزاداری و ظرفیت های سیاستگذاری فرهنگی آن در ایران
سیف‌اله قنبری نیک
چکیده
عزاداری به دلیل نقش سازنده فردی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن، جایگاه ویژه‌ای در مکتب اسلام و سیره اهل‌بیت دارد؛ امّا باید توجه داشت که این آیین پربرکت، مانند هر عمل سودمندی، اگر بر اساس اصول و ارزشهای اسلامی، سیاستگذاری و عمل نشود، بدون آفت نیست. عزاداری به معنای همراهی و همدلی در غم و اندوه دیگران است که شیعیان از آن تعبیری خاص کرده و بیشتر درباره شهادت امام حسین (ع) به‌کار می‌برند. عزاداری در ایران مختص اهل بیت به کار برده می‌شود که البته بیشتر، عزاداری برای سید الشهدا (ع) مدنظر است. عزاداری تأثیراتی در واکنش‌های اجتماعی مردم می‌گذارد، به طوری که منجر به عکس‌العمل‌های متفاوتی از سوی حکومت، چه مثبت و چه منفی، در برخورد با این واکنش‌ها می‌شود. البته نوع برخورد حکومت با عزاداری، میزان همسویی آن (حکومت) را با دین هم نشان می دهد و با توجه به سیاست های خود، می‌تواند از این پتانسیل اجتماعی استفاده کند و سیاست خود را همسو یا مخالف عزاداری قرار دهد. بازیگران اصلی، نوع سیاستگذاری ها، مبانی آن و چگونگی ورود حکومت ها، سیره ائمه و مسلمین از جمله مسائل مهم این حوزه به شمار می آیند که نیاز به کنکاش و تبیین است.
واژگان کلیدی: عزاداری، گریه، سیاستگذاری فرهنگی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mourning and capacity of its cultural policy in Iran

نویسنده [English]

  • seifolah ghanbarinik
a
چکیده [English]

Mourning and policy capacities in Iran

Abstract
Mourning due to the constructive role of the individual and social, cultural and political, Ahlbyt has a special place in Islam and tradition;But it should be noted that these regulations blessed, like any act of advantage, if on the basis of Islamic principles and values, policy and practice is not, not without loss. Mourning sympathy for the grief of others meant that Shiites own interpretation of it and find out more about the martyrdom of Imam Hussein (AS) are used. Mourning social impact people's reactions, so that leads to different reactions by the government, both positive and negative, in dealing with these reactions. Of course, the government's treatment of mourning, the alignment of the (government) to show religion and according to their policy, they can use the social potential, and its policy was in line for or against mourning.

Key words: mourning, crying, Cultural Policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: mourning
  • crying
  • Cultural Policy