بنیان‌های نظری بازی‌های رایانه‌ای

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

کارشناس و عضو گروه تربیتی- اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم

10.22081/jiss.2020.68658

چکیده

بازی‌های رایانه‌ای در زمره رسانه‌های نوینی قرار دارند که به سبب ماهیت بینارشته‌ای بودن‌شان نمی‌توان آنها را تنها با استفاده از نظریه‌های کهن ارتباطات و رسانه تبیین کرد. این مقاله با گذر از نظریه‌های مرسوم ارتباطات به دنبال ترسیم چارچوبی برای تحلیل بنیان‌های نظری است که بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر آنها عمل می‌کنند. بدین منظور بازی‌های رایانه‌ای را در قالب «پِلی» مطمع نظر قرار می‌دهد و با استفاده از رویکردی که بازی‌های رایانه‌ای را به مثابه یک منبع آموزشی و رسانه‌ای برای انتقال فرهنگ در نظر می‌گیرد، مدعی است، در بازی‌های رایانه‌ای، خصوصا در ژانر سیاسی و استراتژیک، با استفاده از «تولید فراواقعیت» همچنانکه بودریار معتقد است، نسخه بدلی از واقعیت تولید می‌شود که جای نسخه واقعی را می‌گیرد و به کمک نمادها و شبیه‌سازی‌هایی که در بازی استفاده می‌شود جایگزین واقعیت می‌گردد، به گونه‌ای که گاهی هیچ نسخه اصلی در عالم واقع وجود ندارد که بتوان بازی را به آن ارجاع داد. مدل «تولید رضایت» هرمان و چامسکی و همچنین دستگاه ایدئولوژیک حاکم بر بازی به خلق فراواقعیت کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theoretical foundations of computer games

چکیده [English]

Video games are among the new media that due to their interdisciplinary nature can not be explained only by the theories of ancient communications and media. This article, by passing the conventional theories of communication to draw a framework for analyzing the theoretical foundations that will act based videogames. This article is descriptive-analytic method for this purpose videogames in the form of 'bridge' Mtm notice, and using an approach that video games as an educational resource and a medium for the transmission of culture considers the claim is, in videogames , especially in the genre of political and strategic, using the "hyperreal production" as Baudrillard believes, is produced counterfeit version of reality that is the real version and the help of symbols and simulations that are used in Alternate reality Games is, in a way that sometimes there is no original in the real world that can be referred to that game. The "manufacture of consent" Herman and Chomsky, as well as the ideological apparatus of the game helps to create a hyperreal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • video games
  • Hyper reality
  • ideology