بررسی و نقد استنباط فمینیست‌ها از حجاب

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج

2 کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

10.22081/jiss.2020.68648

چکیده

از اواخر قرن 19م گروهی تحت عنوان«فمینیسم» به احکام فقهی اسلام درباره زن اعتراض کرده‌اند؛ از آنجایی که این احکام را نتیجه دید و تفسیر مردانه دانسته‌اند به ارائه تفسیر جدیدی از قرآن و سنت و استنباط احکام اقدام کردند. حجاب از مهمترین احکامی می‌باشد که مورد توجه فمینیست‌ها قرار گرفته است؛ آن‌ها به زعم خود با نگرشی عرفی، قرائتی نو بر مبنای رعایت حقوق زن در این باره ارایه داده‌اند در حالی که آن چه از مطالعه و بررسی نظرات آنها روشن می‌شود حاکی از آن است که بدون داشتن تخصص کافی فقهی و حقوقی و با نگاهی سطحی و دور از هر گونه پشتوانه علمی به این حکم نگریسته‌اند. تفسیر به رای، محدودیت منابع مورد استفاده و عدم توجه به اصول پژوهشی در منابع فقهی از جمله مسائلی می‌باشند که نظرات آنها را درباره حجاب قابل تامل و نقد قرار داده است در مقاله پیش‌رو تلاش شده نظرات سه تن از فمینیست ها (قاسم امین ، فاطمه مرنیسی و آمنه ودود)با تکیه بر ادله عقلی و نقلی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

reviews and criticism Feminists inferred of the hijab

چکیده [English]

Since the late 19th century a group known as "feminism" existing and protest on legal provisions on women's and see that interpretations was manly, therefore, to offer a new interpretation of the Qur'an and Sunnah and Inference new rules. They believe that with the common view, reinterpret and based on respect for women's rights have to see while it is clear from the study indicate that their views without having to at the surface, and the legal expertise fiqhi of any scientific backing looked to jurisprudence. Hijab is the first sentence that comes when discussing the rights of women and feminists were strongly considered. Interpretation, the use of limited resources and lack of attention to management principles into legal sources among the issues are that their views about the veil is criticized. Research ahead with the vote of some feminists to review their views about the hijab, and to rely on rational arguments and narrative, essentially superficial ideas and no deliberation and carefully consider the views of their.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Hijab
  • feminism
  • women's rights
  • desired interpretation
  • verse veil