واکاوی سبک زندگی امام حسین(ع) با تاکید بر روابط با همسر و فرزندان

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 استاد / دانشگاه اصفهان

3 استادیار/ دانشگاه اصفهان

10.22081/jiss.2020.68647

چکیده

در اسلام از مهترین مباحثی که مطرح شده است شیوه ی رفتار با همسر و فرزندان است. هدف این پژوهش واکاوی سبک زندگی امام حسین(ع) با تأکید بر روابط خانوادگی ایشان می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کتاب ها و مقالات مرتبط با سبک زندگی امام حسین(ع) است. نمونه در این پژوهش شامل بیست کتاب و چهار مقاله می باشد. از روش کیفی تحلیل محتوا با رویکردی کاربردی به مطالعه کتاب ها و پژوهش های مربوط به سبک زندگی امام حسین(ع) پرداخته شده است. مولفه های سبک زندگی امام حسین(ع) شامل هفت مولفه اصلی(رفتاری، ساختاری، ارتباطی، اجتماعی، شناختی، عاطفی-هیجانی و معنوی) و سی مولفه فرعی می باشد. بر اساس یافته های پژوهش مشخص می شود که سبک زندگی امام حسین(ع) با مولفه هایی همچون: آراستگی، صله رحم، حسن خلق،خوش رفتاری، ساده زیستی و تمکین و وفاداری نسبت به همسر، تربیت فرزند، مهارت ارتباط کلامی، اصلاح خود، تفریح و کنترل خشم و مرگ آگاهی و تاب آوری و غیره می تواند الگوی بهبود روابط زوجین و فرزند پروری شایسته آنان شود و همین امر به خودی خود در دوام یک زندگی مشترک پویا و در نهایت جامعه ای توانمند موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Imam Hussein (peace upon him) lifestyle with a focusing on relationships with his wife and children

نویسندگان [English]

  • negin moradi 1
  • mohammad bagher kajbaf 2
  • AMIR GHAMARANI 3
1 Esfahan universiti
2 Master/University of Esfahan
3 Assistant Professor / University of Esfahan
چکیده [English]

In Islam, one of the most important topics that have been proposed is the way of dealing with the wife and children. The aim of this study is to analyze Imam Hussein's (peace upon him) life style: focusing on his family ties. The population of this study is all books and articles related to the lifestyle of Imam Hussein (peace upon him).The sample in this study consisted of twenty books and five studies related to Imam Hussein's (peace upon him) lifestyle. The target method used in this study is Qualitative content analysis with applied approach to the study of books and studies related to Imam Hussein's (peace upon him) lifestyle. Imam Hussein's (peace upon him ) lifestyle includes seven factors (behavioral, structural, communicative, social, cognitive, affective- emotional and spiritual) and Thirty of that are subcomponents. the findings showed that the Imam Hussein's (peace upon him) lifestyle with components such as: Beautification, good mood, consultation, simple life and obedience and fidelity within marriage, parenting, communicative skills, self- improvement, recreation and anger control and with death awareness and resiliency and etc. can improve couples' relations and parenting pattern can be worthy of them and And the same applies to the continuance of the marriage itself dynamic and effective empowerment of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Imam Hussein()
  • the relationship with his wife and children
  • qualitative analysis